بیش از ۳۰۰ میلیون سیاره در کهکشان راه شیری

در کهکشان راه شیری احتمال بیش از ۳۰۰ میلیون سیاره قابل سکونت وجود دارد

در کهکشان راه شیری احتمال وجود بیش از ۳۰۰ میلیون سیاره قابل سکونت وجود دارد

نتیجه تحقیقاتی که توسط محققان موسسه SETI ، ناسا و یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفته نشان می دهد که احتمالاً تعداد سیاره های قابل سکونت در کهکشان راه شیری حداکثر به ۳۰۰ میلیون سیاره می رسد.

طبق تحقیقات اخیر و با توجه به معادله دریک و تخمین تعداد سیاره قابل سکونت میتوان تعداد تمدن های فرا زمینی را برآورد کرد.

این معادله در سال ۱۹۶۱ توسط فرانک دریک استاد نجوم و اخترفیزیک به وجود آمد. پیش از این معادله دریک تعداد تمدن های فرازمینی را حداکثر ۱۰۰ میلیون سیاره محاسبه کرده بود.

اما آنچه که مشخص است این معادله از فاکتورهای دقیق استفاده نکرده و برخی از آنها با حدسیات برآورد شده است.

البته محققان با استفاده از داده های تلسکوپ کپلر و گایا، توانستند فاکتور های معادله را با دقت بیشتری محاسبه کرده و در نتیجه تعداد سیاره های قابل سکونت در کهکشان راه شیری را با دقت بیشتری تشخیص دهند.

در این محاسبه تعداد سیارات فراخورشیدی با اندازه های زمین که حول ستاره هایی شبیه خورشید گردش می کنند و همچنین در منطقه قابل سکونت آنها قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق علاوه بر استفاده از فاکتورهای با دقت بالا، مناطق قابل سکونت معادله‌ دریک نیز با دقت بیشتری محاسبه شده است.

همچنین فاصله سیاره از ستاره نیز با توجه به میزان نوری که سیاره دریافت میکند، اندازه گیری شده است.

داده های تلسکوپ فضایی کپلر و گایا نیز ی توانند میزان انرژی متصاعد شده توسط ستاره را به دقت اندازه گیری کنند.

پس از همه این بررسی ها نتیجه بر آن شده است که احتمالاً حدود ۳۰۰ میلیون سیاره قابل سکونت در کهکشان ما وجود دارد که حتی ممکن است در فاصله ۳۰ سال نوری از زمین نیز قرار گرفته باشند.

تعداد این سیارات ممکن است پس از بررسی های دقیق تر و با توجه به تاثیر اتمسفر سیاره و توانایی آن در نگهداری از آب مایع نیز بیشتر شود.

منبع : تکنا

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments