ترکیب بندی عکاسی

ترکیب‌بندی (لذت عکاسی – قسمت ۳)

ترکیب بندی در عکاسی(لذت عکاسی – قسمت ۳)

‌ترکیب‌بندی به عنوان مفهومی کلی در هنرهای گوناگون مانند موسیقی، ادبیات، هنرهای تجسمی، سینما و… شناخته می‌شود و معنی آن نحوه قرارگیری عناصر مختلف در ارتباط با یکدیگر است. تاثیر کلیدی این موضوع در پدید آمدن یک اثر هنری خوب بر کسی پوشیده نیست. در یک ترکیب‌بندی قوی، جزئیات به حد کافی وجود دارد، نه آنقدر که باعث شلوغی اثر شود و نه آنقدر که تعادل آن را بر هم بزند.‌

با آشنایی با مفهوم کلی ترکیب‌بندی، درک عملکرد آن در عکاسی کار دشواری نیست. به زبان ساده، ترکیب‌بندی در عکاسی به معنی ترکیب کردن عناصر تصویر با یکدیگر است؛ به شیوه ای که عکاس دقیقا قصد بیان آن را دارد.

نحوه چیدمان عناصر الزاما در کنترل عکاس نیست. برای مثال عکاسی را تصور کنید که قصد عکاسی پرتره در خیابانی شلوغ را دارد. او قادر به کنترل خودرو های در حال حرکت نیست، اما می‌تواند با قاب‌بندی و زمان‌بندی درست، عکسی را خلق کند که در آن عناصر در بهترین ارتباط با یکدیگر و سوژه اصلی قرار دارند.‌

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments